Hypotheek

Hypotheken Faq (Frequently Asked Questions)
Veel gestelde vragen en antwoorden over hypotheken.
Samengesteld door bezoekers van deze website.

Voorwaarden Koopsubsidie ? hypotheken informatie over Voorwaarden Koopsubsidie ? hypotheek Begin : Belangrijke Tips : Voorwaarden Koopsubsidie ?


Voorwaarden Koopsubsidie ?

Welke voorwaarden gelden voor Koopsubsidie ?
Datum inzending : 2007-02-08

BEW = Wet Bevordering Eigen Woning bezit

Per 1 januari 2007 treedt er een wijziging op in de wet Bevordering EigenWoningbezit. SenterNovem is hiervoor de uitvoerende instantie.

De subsidie is afhankelijk van een aantal voorwaarden
Hieronder de verplichte voorwaarden :

- Men is 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning eigendom wordt

-Men is geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning eigendom wordt

- De eigenaar wordt ook zelf bewoner van de woning;
Het vermogen is niet hoger dan EUR 19.698 .

- De koopsom mag niet meer bedragen dan EUR 158.850

- De hypotheek mag niet meer bedragen dan EUR 171.558

- Koopsubsidie wordt alleen toegekend in combinatie met een lening met NHG. Men profiteert zodoende ook nog eens van de voordelen van de NHG. De koopsubsidie kan worden aangevraagd bij de geldverstrekker die de hypotheek verstrekt

- De hypotheek heeft een rentevaste periode van ten minste 10 jaar

- Een aanvraag Koopsubsidie (zie hieronder) wordt binnen ongeveer twee weken afgerond met een voorlopige beschikking, waarvan de geldverstrekker een kopie ontvangt. De daarin vermelde contante waarde van de Koopsubsidie heeft de geldverstrekker nodig voor de aanvraag van de NHG.

Bron : NHG.nl (kijk op de website voor volledige tekst)
printfriendly  mail2friend