Category : Hypotheek vormen

 

Beleggingshypotheek

Q: Wat is een beleggingshypotheek ?

A: Een beleggingshypotheek bestaat uit twee delen: een aflossingsvrije hypotheek en een beleggingsverzekering.
De geldlening wordt aan het einde van de looptijd afgelost met de opgebouwde waarde uit het effectendepot.
Tevens zorgt de premie van de beleggingsverzekering voor afdekking van het risico van vroegtijdig overlijden.
Afhankelijk van de verzekeraar kunt u zelf bepalen in welke beleggingsfondsen u het geld wilt beleggen. Ook tussentijds switchen is vaak mogelijk.

Met de beleggingshypotheek zijn hoge rendementen mogelijk, maar zoals zo vaak nemen de risico's gelijke tred.
Tevens kunnen de initiele lasten erg laag zijn, vooral indien u eigen middelen stort.

De opbrengsten bij een beleggingshypotheek zijn belastingvrij. Wel dient u elk jaar 1,2% vermogensrendementbelasting te betalen over de gemiddelde waarde van de beleggingen.
Eventuele schulden daarentegen zijn aftrekbaar.

Voordelen beleggingshypotheek
lage netto lasten
Veel vrijheid
Extra inleg of opname mogelijk
Fiscaal aantrekkelijk
Mee financieren van eenmalige storting mogelijk
Niet afhankelijk van verzekeringsbeperkingen
Kans op hoger rendement
De verzekeringnemer bepaalt in zekere mate zelf hoe zijn premies worden belegd
De bruto-en nettolasten blijven constant

Nadelen beleggingshypotheek
Het eindkapitaal is maar tot een bepaald maximum belastingvrij
Vaak uiteenlopende productvoorwaarden
Veelal ondoorzichtige kostenstructuur van de beleggingsverzekering
Enorm aanbod aan producten met diverse beleggingsfondsen die verschillen qua soort, beleggingsbeleid, kosten en rendement
Relatief hoge kosten over de vermogensopbouw